Siop goffi

Sgiliau

Drwy gydol y dydd, mae ein cogydd amser llawn yn gweini bwyd i bant ac oedolion. Mae rhywbeth at ddant pawb ar ein bwydlen; gallwch greu eich lapiad eich hun, neu ddewis un o’r prydau plant neu’r bolognese blasus.

Os oes modd, rydym yn defnyddio cynnyrch lleol, a Coffi Teifi yw ein coffi hyfryd. Yn well byth, mae hufen iâ Marios ar gael drwy gydol y flwyddyn er mwyn cadw’r plant yn hapus, ac i dorri syched ar ôl rhedeg o gwmpas y Ganolfan. 

ENG