Cliciwch delweddau i’w hehangu

PODIAU PARTI

Beth am wneud y profiad o drefnu parti yn un rhwydd a di-straen? Ewch ati i logi pod parti yng Nghanolfan Chwarae Sgiliau. Mae gennym ddau bod parti ar gael a gall hyd at 40 o blant eistedd yn gyfforddus mewn un pod. Mae gan bob parti ei bod pwrpasol ei hun, ynghyd â bwyd, diod a rhyddid i chwarae yn y Ganolfan.

Cewch ddefyddio’ch pod parti am 1 awr a 45 munud, a chewch 2 awr i fwynhau’r Ganolfan ei hun. 

Cysylltwch â ni i drafod yr opsiwn o logi’r Ganolfan gyfan. 

Mae ein podiau parti’n boblogaidd iawn. Gwenwch yn siŵr eich bod yn archebu ddigon ymlaen llaw. Gallwch hefyd ddefnyddio ein gwahoddiadau parti ar gyfer eich dathliad.

Dewisiadau o ran cost:

Bwyd poeth £13.50 y plentyn.

Dewisiadau bwyd poeth yn cynnwys:

  • Byrgyr Cig Eidion
  • Selsig
  • Nygets Cyw Iâr 
  • Bysedd Pysgod
  • Nygets Llysieuol 
  • Hufen iâ, a diod ffrwythau (faint a fynnoch)

Click images to enlarge

ENG