SYLW - ANNOUNCEMENT!

Please Note: Due to School Trips, these are our opening hours on the following dates:

Tuesday 2nd July- 12:30-6pm

Wednesday 3rd July – 12:30-6pm

Thursday 4th July – 1:00-6pm

Wednesday 10th July- 1:00-6pm 

Croeso

Dewch i ymuno yn yr hwyl yn ein canolfan chwarae meddal a gweithgareddau dan do newydd sbon yng Nghaerfyrddin. Mae gan Canolfan Chwarae Sgiliau rywbeth at ddant pawb.  

Mae wedi’i dylunio i fod yn amgylchedd rhyngweithiol a diogel i fabanod, plant bach a phobl ifanc yn eu harddegau er mwyn bod yn heini, gwneud ffrindiau newydd ac yn bwysicach oll – cael hwyl!

Beth sydd yma? Mae gennym fannau chwarae penodol i rai bach. Sleidiau a chwarae meddal i blant dros 4 oed, arena chwaraeon i chwarae gemau pêl, a chyfle i neidio a glanio ar y bag aer newydd sbon.

diweddaru COVID-19

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ail agor canolfannau chwarae o Mai 17eg, rydym yn gweithredu y mesuriadau canlynol…

Llun i Gwener talu ar y drws. Angen bwcio ar gyfer y penwythnosau a gwyliau ysgol. Nid yw’n bosib ad-dalu unrhyw archebion

PODIAU PARTI
Beth am wneud y profiad o drefnu parti yn un rhwydd a di-straen?
Mwy am y cyfleusterau
Y CWTCH
Mae Y Cwtch yn ardal dawel sy'n cynnig lle tawel i blant gymdeithasu, darllen, lliwio a digon o deganau i helpu gyda dysgu trwy chwarae.
Mwy am y cyfleusterau
CADW SGOR
Er mwyn sicrhau nad ydych chi'n colli allan ar gemau chwaraeon pwysig a diweddariadau sgôr, gallwch chi gadw un llygad ar y plant a'r llall ar y teledu.
Mwy am y cyfleusterau
CAFFI
Drwy gydol y dydd, mae ein cogydd amser llawn yn gweini bwyd i bant ac oedolion. Mae rhywbeth at ddant pawb ar ein bwydlen; gallwch greu eich lapiad eich hun, neu ddewis un o’r prydau plant neu’r bolognese blasus.
Mwy am y cyfleusterau
SHWMAE?
Yr hyn sy'n unigryw am Sgiliau, yw bod ein holl weithwyr yn siarad Cymraeg. Dewch i weld drosoch eich hun a dweud hi wrth ein tîm cyfeillgar yn Sgiliau.
Mwy am y Tim
Previous slide
Next slide

diweddaru COVID-19

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ail agor canolfannau chwarae o Mai 17eg, rydym yn gweithredu y mesuriadau canlynol:

System archebu ar-lein
• Sesiynau 2 awr yn Sgiliau
• Cyfyngu nifer y plant a’r oedolion o fewn bob sesiwn
• Glanhau offer cyn ac ar ôl pob sesiwn
• Dim pwll peli
• Gwasanaeth bwrdd
• Taliadau di-gyswllt/Apple Pay os yn bosib
• Ardaloedd di-heintio
• System un ffordd

Rydym yn hyderus ein bod yn medru darparu amgylchedd diogel ar gyfer y plant ac oedolion. Bydd hi’n drefn ychydig yn wahanol i arfer ond rydym wedi ceisio gwneud y broses yn un syml ac effeithiol i bawb.

Edrych ymlaen i’ch gweld.

Prisiau Mynediad

£1.50

Off Peak
£3.90 Peak Times
£4.90

Off Peak
£5.40
Peak Times
£6.40

2Hour limit during peak times
(WEEKENDS & HOLIDAYS)

Dod o hyd i ni

ENG